تاریخ :  ۱۳٩۳/۱٢/۱٩
نویسنده :  mahmodi

 

 

 

انجام پایان نامه توسط گروه مدیریت کارنیل  

کارنیل در انجام پایان نامه مدیریت کاملا حرفه ای عمل می کند. انجام پایان نامه های مدیریت در کارنیل به صورت تیمی متخصص از امارگر و استاد مفاهیم مدیریت انجام می شود.

پایان نامه مدیریت خود را در کارنیل به صورت حرفه ای انجام دهید.

برای ایجاد پروژه پایان نامه مدیریت کلیک کنید

 

 

 

 

 

 

 

 

 :: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/٥/٢٥
نویسنده :  mahmodi

انجام پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت 

4444

گروه پژوهش مادسیج تشکیل شده است از فارغ التحصیلان دانشگاه تهران و سایر دانشگاه های برتر کشور که سعی دارد با ارائه مقالات آموزشی در ابتدا خدمتی به پژوهش کشور انجام دهد وهمچنین در روال انجام پروژه های دانشجویی خدماتی با کیفیت را ارائه دهد. این گروه وابسته به شبکه آموزشی پژوهشی دانشجویان ایران می باشد. مادسیج در تمامی رشته  فعالیت می کند و به دلیل اینکه ما آموزش را وظیفه خود می دانیم در کنار تحویل پروژه خود فایل های الکترونیکی رایگانی را دریافت خواهید کرد که در حداقل زمان حداکثر یادگیری را داشته باشید. برای راحتی تمامی دانشجویان و پژوهشگران مادسیج در سراسر کشور دارای نمایندگی های پژوهشی می باشد.

تلفن سفارش

09127741059:: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/٥/۱
نویسنده :  mahmodi

22243434341212:: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/٢/٢۱
نویسنده :  mahmodi

 

 

1-     نگرش کارکنان نسبت به افزایش بهره وری

2-     برنامه های بهبود بهره وری

3-     مقایسه مدیران مجرب با مدیران جوانتر

4-     انسجام و یکپارچگی سازمان

5-     هویت سازمان

6-      عوامل موثر بر استراتژی روابط بین سازمانی

7-     استراتژی روابط بین سازمانی

8-     توانمندی سازمانی

9-     سازمان های در کلاس جهانی

10- استراتژی ارزیابی سازمانی

11- ظرفیت ههای سازمانی

12- سلامت کسب و کار

13- معیارهای موفقیت سازمان

14- خودارزیابی کسب و کار

15- اثربخشی مدیریت سازمان

فصل دوم: مدیریت عملکرد:

16-  ارزیابی و تحلیل مدیریت عملکرد سازمان

17- مدیریت عملکرد

18- عملکرد در شرکت های چند ملیتی

19- ملزومات عملکرد کسب و کار

20- مالکوم بالدریج

21- کارت امتیازی متوازن

22- تاثیر مدل EFQM بر عملکرد شرکت

23- ویژگی های کارکنان در مدیریت عملکرد

فصل سوم: شایستگی ها و مهارت های مدیریت

24- مهارت ها و توانایی های روابط انسانی

25- مدیر قرن بیست یکم

26-  مهارت مدیریت

27- مدیر اثربخش

28- ویژگی های روان سنجی مهارت های مدیریتی

29- مهارت های سازمانی

30- شایستگی های مدیریت ارشد

31- شایستگی های مدیران در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات

32- اثربخشی مدیریت ارشد

33- فعالیت های مدیریتی فایول

34- مهارت های ادراکی، انسانی و فنی

فصل چهارم سازمان یاد گیرنده

35- یادگیری در مورد محیط مدیران

36-  ظرفیت یادگیری سازمان

37- سازمان یادگیرنده

38- شرایط یادگیری براساس مدل DLOQ

39- شرایط یادگیری در سازمان

فصل پنجم: برنامه ریزی و تصمیم گیری

40- سبک تصمیم گیری شخصی

41- تصمیم گیرنده خوب بودن

42- برنامه ریز خوب بودن

43- مشارکت در تصمیم گیری گروهی

44- سبک پاسخگویی

45- سبک تصمیم گیری کلی

46-  دودلی و تردید در تصمیم گیری

47- استراتژی تصمیم گیری

فصل ششم: سازماندهی

48- ساختار نامشهود ÷

49- نگرش نسبت به افراد و ÷

50- نگرش فرایند سازماندهی و ÷ غیر رسمی

51- سارماندهی و توسعه ساختار÷ی

52- طراحی ساختار ماتریسی

53- ساختار ÷ی

54- ابعاد ساختار ÷ی

55- ساختار ÷ی بروکراتیک

فصل هفتم: کنترل و نظارت

56-  خود نظارتی

57- فرایند کنترل

58- بازخور عملکرد

59- انواع بازخور

60-  مهارت های کنترل

61-  کنترل پیش نگر

فصل هشتم: مدیریت تغییر

62-  آمادگی برای تغییر

63-  مکانیزم های دفاعی در برابر تغییر

64-  تغییر ÷ی

65-  مقاومت نسبت به تغییر ÷ی

66-  پاسخ ÷ نسبت به تغییر

67-  تغییر محیط کاری با کیفیت بالا

68-  انعطاف پذیری نسبت به تغییر

69-  تغییر ÷ی

70- آمادگی تغییر

71- آمادگی ÷ی برای تغییر با رویکرد منابع انسانی

72- تجربه تغییر

73- مداخلات

74- بهبود سازمانی

75- توسعه ÷ی

پژوهشنامه مدیریت 2: مدیریت رفتار ÷ی (سطح فردی و گروهی)

فصل اول: کلیات رفتار ÷ی

76-  درک رفتار ÷ی

77- حس مشترک درباره رفتار در ÷

78- ارزیابی برنامه های اقدام (Action Plan)

79- تشریح رفتار

80- رفتار منطقی درک شده ÷

فصل دوم: نگرش ها و ادراکات فردی

81- کانون کنترل

82- عزت نفس مبتنی بر سازمان

83- کفایت نفس

84- اخلاقی بودن نگرش ها و رفتارها

85- تحمل ابهام

86-  خودآگاهی

87- عزت نفس

88- مهارت های مدیریت نگرش کارکنان

89- خودارزیابی ÷ی

90- نگرش در کار

91- نگرش در مورد محیط کار

92- ادراککات و انتظارات نسبت به محل کار

93- عزت نفس

94- احساس و نگرش افراد از خود

فصل سوم: یادگیری

95- یادگیری غیر رسمی در محل کار

96-  ابزار مدل یادگیری

97- یادگیری مشارکتی

98- یادگیری فردی

99- یادگیری گروهی

100-   یادگیری سازمانی

101-   بررسی ابعاد ÷ی

102-   ابعاد سازمانی توانمند کننده یادگیری فردی

103-سبک های یادگیری

104-   سبک های یادگیری

105-   ارزیابی سبک شناختی

106-    ابزار های بهبود/یادگیری

فصل چهارم: انگیزش

107-   خوب بودن در ایجاد انگیزه

108-   پرسشنامه انتظار

109-   نگرش نسبت به ÷

110-   مهارت های انگیزشی

111-   سنجش ضمنی و صریح انگیزش

112-   امتیاز بالقوه انگیزش

فصل پنجم: رضایت شغلی و تعهد ÷ی

113-   رضایت شغلی

114-   وفاداری

115-   تعهد ÷ی

116-    تعهد ÷ی

117-   تعهد ÷ی

118-   اخلاق ÷ی و رضایت و تعهد کارکنان

فصل ششم: مدیریت استرس

119-   عوامل موثر بر استرس شغلی

120-   علائم تحلیل رفتگی

121-   تحلیل رفتگی و نیمه خاموشی

122-   عوامل موثر بر فشارهای شغلی

123-   فرسودگی شغل

124-      استرس شغلی

125-   تحلیل رفتگی

126-    روش های غلبه براسترس شغلی

فصل هفتم: کار گروهی و تیمی

127-   دلایل اجرای مدیریت بر مبنای تیم

128-   عوامل تسهیل کننده مدیریت بر مبنای تیم

129-   نگرش افراد در زمینه گروه های کاری

130-   بازیگر تیم

131-   مراحل توسعه گروه

132-   پرسشنامه نقش تیم

133-   ارزیابی استقلال تیم

134-   ارزیابی اثزبخشی عملکرد گروه

135-   بررسی میزان مشارکت و درگیری افراد

136-    مهارت های تسهیل کنندگی

137-   جو یادگیری و مهارت های گروه کاری

138-   ارزیابی اثربخشی تیم

139-   هدف گذاری در تیم

140-   بررسی نقش افراد در تیم

141-   روابط بین شخصی در تیم

142-   بررسی رویه ها در تیم

143-   ارزیابی جلسات گروهی

فصل هشتم: پویایی های گروه

144-   سبک های مدیریت تضاد

145-   چگونگی برخورد با عملکرد گروهی، رفتار بین گروهی و تضاد

146-    پویایی جلسه

147-   تاثیر فرهنگ ملی بر رویکردهای مذاکره

148-   بررسی رویکردهای مذاکره

149-   مدیریت تضاد

150-   تاکتیک های سیاسی

151-   استراتژی های سیاسی

152-   انواع قدرت

153-   مبانی قدرت

154-   مهارت های نفوذ سیاسی

155-   رفتارها در محیط کاری

156-    درگیری شغلی (مشارکت کاری)

فصل نهم: توانمندسازی

157-   نیمرخ توانمندسازی

158-   توانایی الگوبرداری از توانمندسازی

159-   نیمرخ توانمندسازی

160-    مهارت های توانمندسازی

161-    ابعاد توانمندی محیط کار

162-    توانمند سازی روانی

پژوهشنامه مدیریت3: مدیریت رفتار سازمانی (سطح سازمانی)

فصل اول: ارتباطات سازمانی

163-    ارتباطات

164-    کیفیت ارتباطات

165-    خودگشودگی

166-    بازخور و حمایت از استقلال کارکنان

167-    رفتارهای متقابل شخصی عادلانه

168-    سبک ارتباطی

169-    مهارت های بازخور

170-   بازخور

171-   خوب بودن در برقراری ارتباطات

172-   نیاز های ارتباطی

173-   روابط با همکاران

174-   اثربخشی سیستم ارتباطات

175-   سرمایه رابطه ای

176-    روابط بین شخصی

177-   روابط بین شخصی

178-   ارتباطات کلامی بین کارکنان و مدیران

179-   گوش کردن

180-   مهارت های برقراری ارتباطات

181-   مهارت های بین شخصی

182-   مهارت خای گوش دادن

183-   ارتباطات غیر کلامی

184-   شبکه های ارتباطات

فصل دوم: رهبری ÷ی

185-   تعیین سبک رهبری

186-    نظریه X و Y

187-   موقعیت های رهبر

188-   رهبر خوب بودن

189-   خودارزیابی رهبری

190-   ارزیابی رابطه رهبر-پیرو

191-   آمادگی پذیرش نقش رهبر

192-   جانشین های رهبری

193-   هوش های چندگانه در رهبری تحول گرا

194-   سبک رهبری

195-   توسعه رهبران

196-    ویژگی های شخصیتی رهبر

197-   مدیریت تحول گرا

198-   شبکه مدیریتی کلارک

199-   رهبری دانشی

200-   رهبری چند عاملی

201-   خودرهبری

202-   ویژگی های رهبر

203-   رهبری

204-   رهبری تحول گرا

فصل سوم: رفتار شهروندی ÷ی

205-   رفتار شهروندی ÷ی

206-    رفتار شهروندی ÷ی

207-   رفتار شهروندی ÷ی

فصل چهارم: عدالت سازمانی

208-   عدالت سازمانی

209-   عدالت سازمانی

210-   حساسیت به عدالت

211-   تمایل به عدالت و تساوی

212-   انصاف و تنوع

213-   سنجش ابعاد عدالت سازمانی

فصل پنجم: اعتماد سازمانی

214-   اعتماد

215-   اعتماد

216-    اعتماد ÷ی

فصل ششم: فرهنگ سازمانی

217-   ارزیابی فرهنگ سازمانی

218-   فرهنگ سازمان، تغییر و توسعه

219-   نگرش های فرهنگی

220-   فرهنگ نوآوری

221-   فرهنگ سازمانی و نوآوری

222-   بررسی ابعاد فرهنگ سازمانی

223-   فرهنگ ایمنی

224-   فردگرایی و جمع گرایی

225-   جو ÷ی

پژوهشنامه مدیریت4: روانشناسی ÷ی

فصل اول: شخصیت

226-    پنج بعد اصلی شخصیت

227-   سنجش ماکیاولیسم

228-   ادراک شخصیت

229-   خودشیفتگی

230-   خوش بینی

231-   کنترل تفکرات

232-   خوشبینی

233-   تفکر افراد پس از رویدادهای منفی

234-   ریسک پذیری

235-   خودارزیابی تفکر و حل مساله

236-    سنجش تفکرات کنونی

237-   شخصت شغلی

فصل دوم: سبک زندگی

238-   فعالیت های کار و خانه

239-   تضاد کار- خانواده

240-   تضاد بین کار- خانواده

241-   استرس سبک زندگی

242-   توجه به سلامتی

243-   شوخ طبعی

244-   زندگی کاری

245-   ارزش ها و سبک زندگی

246-    سبک های زندگی

247-   تغییرات ژنتیکی مواد غذایی

248-   بررسی تغییرات ژنتیکی مواد غذایی

249-   برچسب های مواد غذایی

250-   آگاهی از بیوتکنولوژی و دانش بیولوژی ژنتیک

251-   توجه به محیط زیست

252-   امنیت شخصی غذا

فصل سوم:کیفیت زندگی کاری

253-   کیفیت زندگی کاری

254-   کیفیت زندگی کاری

255-   کیفیت زندگی کاری

256-    کیفیت زندگی

فصل چهارم: روانشناسی کار

257-   شناسایی کلیشه های حرفه ای

258-   حمایت اجتماعی

259-   موانع اقدام

260-    نگرش نسبت به پول

261-    مصاحبه های گروهی

262-    فعالیت های کاری

263-    قرارداد روان شناختی

264-    پرسشنامه حرفه ای

265-    انتظارات شغلی

266-    مشتری، کارآفرینی و یادگیری

267-    مهارت های جستجوی شغلی

فصل پنجم: مدیریت زمان

268-    فنون مدیریت زمان

269-    مدیریت زمان

270-   نگرش ها نسبت به زمان

فصل ششم: اعتیاد به کار

271-   اعتیاد به کار

272-   اعتیاد به پرکاری

فصل هفتم: هوشمندی ÷ی

273-   هوش عاطفی

274-   هوش عاطفی

275-   هوش عاطفی

276-    هوش اجتماعی

277-   ضریب هوشی تنوع

278-   هوش فرهنگی

279-   هووش فرهنگی

280-   هوش ÷ی

281-   هوش معنوی

فصل هشتم: معنویت ÷ی

282-   سنجش میزان گرایش به معنویت

283-   معنویت در کار

284-   معنویت در کار

فصل نهم: اخلاق حرفه ای

285-   آزمون Q اخلاقی

286-    گرایشات اخلاقی

287-   اخلاق کاری

288-   ارزش های شخصیتی

289-   اخلاق

290-   اخلاق اسلامی کار

291-   انحرافات اخلاقی

292-   ایدئولوژی اخلاقی

293-   ارزش های کاری

294-   ارزیابی کدهای اخلاقی

295-   اخلاق در ÷

296-    اخلاق

پژوهشنامه مدیریت5: مدیریت منابع انسانی

فصل اول: کلیات مدیریت منابع انسانی

297-   درک از مدیریت منابع انسانی

298-   مدیریت منابع انسانی اثربخش

299-   موانع مدیریت منابع انسانی اثر بخش

300-   کارکردهای مدیریت منابع انسانی

301-   نقش های مدیریت منابع انسانی

302-   استراتژی منابع انسانی ÷

303-   مدیریت برون سپاری منابع انسانی

304-   ممیزی منابع انسانی

305-   مسئولیت های مدیران منابع انسانی

306-    مدیریت کارکنان

307-   مدیریت منابع انسانی، نوآوری، تکنولوژی و عملکرد

308-   جابه جایی و تحرک نیروی کار

فصل دوم: تجزیه و تحلیل و طراحی شغل

309-   نیاز رشد و ویژگی های شغلی

310-   مدل ویژگی های شغل

311-   شرح وظیفه

312-   طرحی شغل

313-   طراحی شغل برای یادگیری

314-   اثربخشی تحلیل شغل

فصل سوم: برنامه ریزی منابع انسانی

315-   ارزیابی برنامه ریزی منابع انسانی

316-    دلایل وجود برنامه مدیریت جانشینی

317-   برنامه ریزی و مدیریت موثر جانشینی

فصل چهارم: استخدام منابع انسانی

318-   ارزیابی متقاضی شغل

319-   ابعاد شغل از دیدگاه کارکنان

320-   ورود کارکنان جدید به سازمان

321-   نگرش کارفرما به استخدام کارآموزان

322-   گزینش

323-   ارزیابی اثربخشی نیرویابی

فصل پنجم: جنسیت و مدیریت منابع انسانی

324-   استراتژی های شکستن سقف شیشه ای

325-   موانع پیشرفت زنان به جایگاه مدیریت

326-    نگرش به کار و فعالیت زنان

327-   ادراکات از جنسیت در محل کار

فصل ششم: آموزش و توسعه منابع انسانی

328-   آموزش روابط انسانی

329-   مهارت های مربیگری هدفمدار

330-   بازخور 360 درجه و نقش آن در توسعه

331-   توسعه مدیریت

332-   انطباق شیوه های آموزش با کارکنان قدیمی تر

333-   ادراکات در زمینه آموزش مدیریت

334-   جلسات مطالعه موردی

335-   فرهنگ مربی گری

336-    بهبود عملکرد از طریق ارزیابی و مربی گری

337-   حمایت مدیریت از آموزش

338-   ارزیابی دوره آموزشی

339-   آموزش و توسعه در ÷ ها

340-   مربی گری

341-   فنون آموزش

342-   نگرش ها نسبت به توسعه مدیریت

343-   اثربخشی چرخش شغلی

فصل هفتم: ارزیابی عملکرد منابع انسانی

344-   ارزیابی عملکرد کارکنان

345-   اثربخشی ارزیابی عملکرد

346-    مزایای ارزیابی عملکرد

347-   ارزیابی از پایین به بالا توسط کارکنان

348-   مقیاس ها و سیاست های ارزیابی عملکرد

349-   نگرش های افراد درباره خودارزیابی

350-   خود ارزیابی

351-   سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش

352-   ارزیابی عملکرد و بهبود

353-   ارزیابی عملکرد و پاداش

354-   مهارت های ارزیابی عملکرد و پاداش

355-   ارزیابی 360درجه ای جهت توسعه رهبری

356-    ماهیت بازخور سرپرست

357-   بازخور 360 درجه

فصل هشتم: مدیریت پاداش

358-   نظام جبران خدمات در ÷

359-   نگرش های کارکنان درباره مزایای ÷ی

360-    رضایت نسبت به پرداخت های ÷ی

361-    ارزیابی عملکرد و سیستم حقوق و دستمزد

362-    ارزیابی اثربخشی استراتژی پاداش

فصل نهم: مدیریت مسیر ترقی

363-    عوامل موثر بر مدیریت مسیر شغلی

364-    استراتژی های مسیر شغلی بالقوه

365-    کفایت نفس و مسیر شغلی

366-    ارزیابی برنامه ریزی توسعه شغلی

367-    مسیر شغلی

368-    تعهد حرفه ای در مسیر ترقی

369-    دلایل ارتقاء شغلی در ÷ ها

فصل دهم: مدیریت روابط کاری

370-   ادراکات در مورد روابط صنعتی

371-   انتظارات کارکنان از اتحادیه ها

372-   نیاز به حضور اتحادیه ها

فصل یازدهم: ترک خدمت و بازنشستگی

373-   سنجش دلایل انفصال از خدمت

374-   علل ترک ÷

375-   نگرش ها نسبت به بازنشستگی

376-    عوامل موثر بر کاهش ترک خدمت

پژوهشنامه مدیریت6: مدیریت امور عمومی و دولتی

فصل اول: مسئولیت اجتماعی

377-   مسئولیت اجتماعی

378-   نگرش ها به مسئولیت اجتماعی

379-   کمک های انسان دوستانه ÷

380-   مسئولیت اجتماعی شرکت

381-   پاسخگویی محلی-جهانی

فصل دوم: مدیریت کیفیت خدمات

382-   کیفیت خدمات

383-   شرکت های متعالی

384-   کیفیت خدمات

385-   ارائه خدمات به خطای صفر

386-    توسعه موفقیت آمیز خدمات جدید

فصل سوم: مدیریت دولتی

387-   رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی

388-   خصوصی سازی

389-   دلایل برون سازی

390-   سنجش حکمرانی خوب

فصل چهارم: دولت الکترونیک

391-   اجرای موفق دولت الکترونیک

392-   کیفیت خدمات دولت الکترونیک

فصل پنجم: حکومت های محلی

393-   نقش مدیران عالی سازمان های محلی در توسعه

394-   نگرش ها در زمینه حکومت محلی

395-   ارزش های مدیریتی در حکومت محلی

396-    مقیاس های عملکردی برای مدیریت شهرداری ها

397-   اثربخشی شبکه سازی در NGOs

فصل ششم: مدیریت خدمات پلیس

398-   اعتماد عمومی به پلیس

399-   تعهد پلیس

400-   رویه های پلیس

401-   ویژگی های شخصی پلیس

402-   رویه های پلیس

فصل هفتم: مدیریت بیمارستانی

403-   نگیزه تغییر رفتار در بیمارستان

404-   کنترل کیفیت اتاق اورژانس

405-   شایستگی فرهنگی در بیمارستان

406-    کیفیت خدمات درمانی

407-   استرس در محیط بیمارستان

408-   خدمات بیمارستان

409-   کیفیت خدمات بیمارستان

410-   کیفیت خدمات در بیمارستان

411-   سوابق بهداشت شخصی

412-   نگرش بیمارستان نسبت به کیفیت خدمات

413-   مدیریت بیماران

414-   رضایت بیماران از بیمارستان

415-   دیدگاه های بیماران درباره کیفیت مراقبت

416-    رضایت بیمار

417-   ابعاد پنج گانه کیفیت خدمات درمانی

418-   جو سازی در بیمارستان

فصل هشتم: مدیریت توریسم و هتلداری

419-   استخدام مدیرات در صنعت توریسم

420-   نگرش دانشجویان توریسم

421-   قابلیت های ÷ در صنعت هتل و توریسم

422-   جو ارائه خدمات در هتل

423-   خدمات ارائه شده توسط میهمان سراها

424-   ابعاد استراتژیک عملکرد هتل

425-   اخلاق کار کارکنان هتل

426-    کیفیت هتل

427-   اقدامات زیست محیطی هتل

428-   خدمات ارائه شده توسط رستوران ها

429-   جو ÷ی هتل

430-   رضایت پزشکان هتل

431-   رضایت مهمانان از هتل

432-   نیازهای آموزشی ارائه دهندگان خدمات در هتل

پژوهشنامه مدیریت7: مدیریت بازرگانی

فصل اول: کلیات بازاریابی

433-   حوزه های بازاریابی و توسعه به لحاظ مدیریت دانش

434-   بازار های ارگانیک

435-   گزایش بازار

436-    بازاریابی

437-   گرایش به بازار

438-   گرایش بازار

439-   فعالیت های بازاریابی

440-   عدم اطمینان بازاریابی

441-   رضایت از قیمت

442-   رویکردهای رابطه ای در بازاریابی

443-   سبک های مدیریت مدیران بازاریابی

444-   قابلیت ها و مهارت های لازم برای بازاریابی

فصل دوم: اثربخشی مدیریت بازاریابی

445-   اثربخشی فعالیت های بازاریابی

446-    اثر بخشی فعالیت های بازاریابی

447-   ابعاد دانش بازار در توسعه کالاهای جدید

448-   تحلیل نقاط قوت در بازاریابی

449-   اثربخشی سیستم های بازاریابی

فصل سوم: مدیریت استراتژیک بازاریابی

450-   نوع شناسی های اقدامات استراتژیک بازاریابی

451-   توسعه استراتژی بازاریابی

452-   دشواری های مدیران در توسعه استراتژی بازاریابی

453-   اطلاعات موجود در استراتژی بازار

454-   اتحاد استراتژیک بازاریابی

455-   محیط رقابتی و گرایشات بازاریابی

456-    فرایندهای سازمانی، فناوری اطلاعات و استراتژی های بازاریابی

457-   تاثیر اینترنت بر بازاریابی

فصل چهارم: مدیریت روابط با مشتری

458-   مشتری گرایی

459-   نیازهای مشتریان

460-    مشتری مداری

461-    حفظ و مراقبت از مشتری

462-    عملکرد تیم در ارائه خدمات به مشتری

463-    گرایش سازمان به مشتری محوری

464-    وفاداری مشتری به خدمات ÷

465-     نقش مشتری در فرایند ارائه خدمات

466-    توانمندسازی کارکنانن مرتبط با مشتری

467-    رابطه بین مشتری و مشاور

468-    رضایت مشتری و پیامدهای آن

469-    ارزش درک شده توسط مشتری

470-   خدمات مشتری

471-   ناخشنودی مشتری

472-   ارزیابی رستوران ها از طریق مشتری

473-   رفتار اخلاقی شرکت و قصد خرید مشتریان

474-   نگرش مشتریان نسبت به عملکرد ÷

475-   وفاداری مشتری

476-    تعاملات ویژه با مشتریان

477-   شکایات مشتری

فصل پنجم: مدیریت فروش

478-   مدیریت فروش

479-   رضایت شغلی فروشندگان

480-   عوامل اثرگذار بر فرئش

481-   مذاکرات فروش با خریداران خارجی

482-   رابطه بین فروشنده و مشتری

483-   توانایی های ارتباطی فروشندگان

484-   فروشنده حرفه ای

485-   کیفیت خدمات خرده فروشی

فصل ششم: تبلیغات

486-    نگرش ها در زمینه تبلیغات

487-   رویکردها نسبت به تبلیغات

488-   تبلیغات متحرک در شرکت های چند ملیتی

489-   نگرش افراد نسبت به تبلیغات

490-   دلایل توجه به تبلیغات

فصل هفتم: مدیریت برند

491-   برند ÷

492-   تصویر برند شرکت های خصوصی

493-   تاثیر تبلیغات بر موفقیت برند

494-   وفاداری مصرف کننده به برند

فصل هشتم: مدیریت خرید

495-   نگرش ها نسبت به خرید

496-    اقدامات خرید به هنگام

497-   ارزش درک شده خرید

498-   نگرش ها نسبت به خرید از فروشگاه

499-   خرید کالاهای وارداتی که مد هستند

500-   تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان

501-   خرید از اینترنت

502-   کیفیت خدمات مربوط به سفارشات و دریافت کالا

فصل نهم: مدیریت صادرات و واردات

503-   مسائل مربوط به صادرات

504-   قرابت فرهنگی و بازار های خارجی

505-   استفاده از دانش و اطلاعات در صادرات

506-    روابط واردکنندگان با صادرکنندگان

507-   خدمات ارائه شده به صادرکنندگان

508-   موانع صادرات

509-   عوامل اثرگذار بر واردات کالا

510-   موانع ورود به بازارهای صنعتی

511-   ارزیابی بازارهای بین المللی

پژوهشنامه مدیریت 8: مدیریت مالی

فصل اول: مدریت دارایی ها و تامین منابع مالی

512-   ارزیابی موسسات مالی

513-   روش های تامین مالی

514-   بکارگیری تامین کنندگان خارجی

515-   انگیزه سرمایه گذاری

516-    مدیریت دارایی های غیر منقول ÷

517-   عوامل موثر بر تصمیم گیری در سرمایه گذاری

518-   بازگشت سرمایه گذاری در حوزه منابع انسانی

فصل دوم: مدیریت بانکداری

519-   سنجش کیفیت خدمات در نظام بانکی

520-   عملکرد بانک

521-   درک ریسک و مدیریت ریسک در بانک

522-   عوامل حیاتی موفقیت

523-   مفید بودن درک شده خدمات بانکداری

524-   عوامل موثر بر انتخاب یک بانک

فصل سوم: بانکداری الکترونیک

525-   خدمات آنلاین بانکداری

526-    بانکداری الکترونیکی

527-   موانع استفاده از بانکداری الکترونیکی

528-   ارزیابی کاربرد بانکداری اینترنتی

529-   تماس مستقیم با بانک در مقابل بانکداری الکترونیکی

فصل چهارم: مشتری مداری در خدمات مالی و بانکی

530-   ادراکا مشتریان از خدمت ارائه شده توسط بانک

531-   گرایشات بازار در مدیریت بانک

532-   رضایت مشتریان بانک

533-   عوامل اثرگذار بر اعتماد مشتریان به بانک

534-   نظرات دریافت کنندگان خدمات مالی به عنوان اعضای جامعه

535-   نگرش افراد کم درآمد به وضعیت مالی

536-    رضایت مشتری از کارکنان بانک

537-   ادراک مشتریان از کیفیت خدمات بانکداری

538-   حفظ رابطه با مشتریان در شرکت های مشاوره سرمایه گذاری

فصل پنجم: مدیریت ریسک مالی

539-   ریسک پذیری اقتضایی تصمیمات

540-   ریسک رابطه ای

541-   منابع امنیت ÷

542-   ریسک سرمایه گذاری

543-   ریسک سرمایه گذاری

544-   بررسی ریسک شرکت

545-   ارزیابی ریسک

546-    ارزیابی ریسک

فصل ششم: تخصیص منابع و بودجه بندی

547-   نقش افراد در توسعه بودجه

548-   بودجه بندی مشارکتی

549-   بودجه بندی عملکرد-محرک

550-   بودجه بندی افزایشی

551-   بودجه بندی به روش مرکز هزینه/مسئولیت

552-   بودجه بندی برنامه ای

553-   بودجه بندی برمبنای صفر

پژوهشنامه مدیریت9: مدیریت صنعتی

فصل اول: مدیریت تولید و عملیات

554-   یکپارچکی ÷ی تولید

555-   اجرای تکنولوژی پیشرفته تولید

556-    استمرار کسب و کار در دوره بازسازی ساختمان

557-   ریسک بالقوه در فعالیت های بازمهندسی فرایند

558-   عملکرد مدیریت تولید و عملیات

559-   عملکرد سیستم به هنگام

560-    ابعاد سیستم های به هنگام

561-    شایستگی های مدیران واحد تولید

562-    حذف تولید یک کالا

563-    ارزیابی کیفیت خودروهای ساخته شده

564-    ارزیابی عملکرد ممیزان

565-    ابعاد پیچیدگی

566-    ابعاد استراتژیک تولید

567-    تولید ناب

568-    عوامل حیاتی موفقیت و بازمهندسی فرایند کسب و کار

569-    ارزیابی مراحل تولید

570-   عوامل موثر بر موفقیت بازمهندسی فرایند

571-   مزایای بازمهندسی فرایندهای کسب و کار

572-   عوامل اثرگذار بر MRP

573-   انواع انعطاف پذیری عملیاتی

574-   توسعه کالاهای جدید

فصل دوم: مدیریت زنجیره تامین

575-   نظر مدیران لجستیک درباره استخدام افراد

576-    مهارت های مدیران ارشد لجستیک

577-   مدیریت ارزش

578-   اقدامات سازمان در زمینه لجستیک

579-   انعطاف پذیری برنامه های لجستیک

580-   انعطاف پذیری برنامه های لجستیک

581-   اعتماد در مدیریت زنجیره تامین

582-   ویژگی های زنجیره تامین برای خط تولید

583-   روابط با عرضه کنندگان در زنجیره تامین

584-   اعتماد به تامین کنندگان

585-   عملکرد توزیع کنندگان

586-    تعاملات بین خریداران و عرضه کنندگان

587-   انتخاب شریک در زنجیره تامین

588-   قابلیت ها برای زنجیره تامین و لجستیک

589-   معیارهای انتخاب عرضه کننده

590-   مسائل موجود در حمل و نقل جاده ای

591-   اثربخشی اقدامات در حمل و نقل جاده ای

592-   مدیریت زنجیره تامین

593-   روابط در زنجیره تامین

594-   تهیه و تدارک پایدار

595-   زنجیره ارزش

596-    سنجش اعتماد به مشتریان و تامین کنندگان در زنجیره تامین

فصل سوم: مدیریت کیفیت

597-   کیفیت خدمات عرضه کننده

598-   اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت در سازمان

599-   مدیریت کیفیت جامع

600-    عوامل موفقیت مدیریت کیفیت جامع

601-    چگونگی محیط مدیریت کیفیت جامع

602-    عوامل حیاتی مدیریت کیفیت جامع

603-    ارزش دانش مشتریان و کارمندان در کیفیت بالا

604-    اقدامات انجام شده در زمینه کیفیت

605-    عوامل موثر بر بهبود کیفیت

606-    موفقیت مدیر کیفیت در ÷

607-    نگرش مدیران درباره تاثیر مدیریت کیفیت جامع بر شغلشان

608-    موانع اجرای مدیریت کیفیت جامع

609-    مدیریت استراتژیک کیفیت

610-    مدیریت و کنترل کیفیت

611-    ابعاد مدیریت کیفیت جامع

612-    تاثیرات مدیریت کیفیت جامع

613-    توسعه منابع انسانی در مدیریت کیفیت

614-    گواهی نامه سیستم های مدیریت کیفیت

615-    دلایل کسب گواهینامه سیستم های مدیریت کیفیت

616-    عوامل موثر در موفقیت بکارگیری مدیریت کیفیت جامع

617-    اهمیت کیفیت در ÷

618-    اجرای اقدامات در زمینه کیفیت

619-    اصول ISO 9000

620-    فناوری اطلاعات در پشتیبانی از اقدامات مدیریت کیفیت  جامع

621-    حلقه های کیفیت

622-    کنترل فرایند آماری برای انتخاب پروژه های آزمایشی

623-    بررسی نقش مدیران میانی در بهبود کیفیت

624-    محیط مدیریت کیفیت جامع

625-    مدیریت استراتژیک کیفیت

فصل چهارم: مدیریت پروژه

626-    عملکرد شرکت های مشاوره ای مدیریت پروژه

627-    توامندی های شرکت های مشاوره ای مدیریت پروژه

628-    سنجش عملکرد شرکت های مشاوره ای مدیریت پروژه

629-    موفقیت مدیریت پروژه

630-    جو توانمند سازی در مدیریت پروژه

631-    قابلیت ها و تعهدات ارباب رجوع نسبت به مشارکت در پروژه ها

632-    نگرش ها درباره پروژه

633-    ابزارهای مدیریت پروژه

634-    مدیریت پروژه

پژوهشنامه مدیریت 10: مدیریت دانش و فناوری اطلاعات

فصل اول: مدیریت دانش

635-    تعاملات بین فعالیت های مدیریت دانش

636-    تسهیم دانش

637-    اثربخشی اقدامات مدیریت دانش

638-    دستیابی به دانش و تسهیم آن

639-    تشخیص مدیریت دانش

640-    مدیریت دانش و نوآوری

641-    تاثیر عوامل فنی-اجتماعی بر تسهیم دانش

642-    اثربخشی مدیریت دانش

643-    موانع دستیابی به دانش جهانی

644-    فعالیت های مدیریت دانش

645-    عوامل موثر بر بکارگیری مدیریت دانش

646-    فعالیت های مدیریت دانش

647-    بررسی فرهنگ مدیریت دانش

648-    انتقال دانش ضمنی

649-    فرایندهای مدیریت دانش

فصل دوم: سرمایه های فکری و اجتماعی

650-    سنجش سرمایه فکری ÷ ها

651-    سرمایه اجتماعی

فصل سوم: فضای مجازی و تبادل الکترونیکی داده ها

652-    چک لیست خریدهای نرم افزاری

653-    تصمیم گیری در رابطه با خرید نرم افزارهای کپی شده

654-    موانع فرایند اجرای موفقیت آمیز برنامه ریزی منابع ÷

655-    برنامه ریزی منابع ÷

656-    سیستم برنامه ریزی منابع ÷

657-    دنیای مجازی

658-    ارتباطات از راه دور

659-    استفاده از وبلاگ و تسهیم اطلاعات در آن

660-    اجرای تبادل الکترونیکی داده ها

661-    نگرش در زمینه اینترنت و وب سایت

662-    اثربخشی طراحی و عملکرد وب سایت

663-    پست الکترونیک

664-    سیستم های بین ÷ی  اینترنت پایه

665-    کاوشی درباره استفاده از اینترنت

666-     موفقیت برنامه ریزی سیستم های بین ÷ی اینترنت پایه

667-    سنجش استفاده از اینترنت

668-    لذت و خوشی درک شده در استفاده از اینترنت

669-    ادراک مدیران بازاریابی از اینترنت

670-    کیفیت وب سایت

671-    استفاده از اینترنت و پست الکترونیک

672-    استفاده از اینترنت

673-    اثربخشی استفاده از اینترنت

674-    آگاهی از اینترنت

فصل چهارم: کاربردهای فناوری اطلاعات در مدیریت

675-    آمادگی شرکت برای مدیریت منابع ÷

676-    چالش های اجرا و موفقیت تهیه و تدارک الکترونیکی

677-    مزایای حاصل از سیستم های برنامه ریزی منابع ÷

678-    استفاده از فناوری اطلاعات در فعالیت های بازاریابی

679-    تغییرات ناشی از بکارگیری فناوری اطلاعات در بازاریابی

680-    تاثیر فرایند ÷ی و فناوری اطلاعات بر استراتژی های بازاریابی

681-    مدیریت ارتباط با مشتری به صورت الکترونیک

682-    سیستم الکترونیکی منابع انسانی

683-    موانع بکار گیری فناوری اطلاعات در زنجیره تامین

684-    تاثیر فناوری اطلاعات بر عملکرد بازاریابی

685-    تاثیر کامپیوتری شدن بر عملکرد بازاریابی

686-    استفاده از فناوری اطلاعات در پشتیبانی از مدیرت کیفیت جامع

فصل پنجم: اثربخشی فناوری

687-    ریسک های انتقال تکنولوژی

688-    انگیزاننده ها و موانع بکار گیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

689-    آزمون فناوری

690-    اثربخشی استفاده از تکنولوژی

691-    موامل موثر بر میزان اعتماد به تکنولوژی

692-    زیر ساخت فناوری اطلاعات

693-    استفاده اخلاقی از فناوری اطلاعات

694-    امنیت اطلاعات

695-    مزایای بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

696-    موانع بکارگیری تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات

697-    تغییر تکنولوژیکی

698-    رفتار جستجوی اطلاعات

699-    مسائل مرتبط با جستجوی اطلاعات

700-   تکنولوژی کامپیوتر پایه

701-   فناوری اطلاعات

702-   مزایای انتقال تکنولوژی

703-   گرانباری اطلاعات

فصل ششم: سیستم های اطلاعاتی مدیریت

704-   سیستم های اطلاعاتی مبتنی بر وب

705-   سیستم های اطلاعاتی

706-    برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات/سیستم اطلاعات

707-   سیستم اطلاعات لجستیک

708-   سیستم اطلاعات منابع انسانی

709-   مزایای سیستم خبره در حمایت از تولید

710-   به روز کردن اطلاعات کارکنان

711-   اثربخشی سیستم های به روزرسانی اطلاعات کارکنان

712-   کنترل امنیت سیستم های اطلاعاتی

713-   برون سپاری سیستم های اطلاعات

714-   برون سپاری سیستم های اطلاعات

715-   اثربخشی سیستم های اطلاعات

فصل هفتم: تجارت الکترونیک

716-    اجرای موفق تجارت الکترونیک

717-   رضایت کاربر از تجارت الکترونیک برای خرید اینترنتی

718-   بازارهای الکترونیکی: استفاده از سیستم تجارت ÷ با ÷

719-   سیستم های خرده فروشی آنلاین

720-   به کار گیری تجارت الکترونیک در کسب و کارهای کوچک و متوسط

721-   خرید از اینترنت

پژوهشنامه مدیریت 11: مدیریت استراتژیک و کارآفرینی

فصل اول: تفکر استراتژیک و تعیین چشم انداز

722-   چشم انداز ها و ارزش های ÷ی

723-   ارزش های کاری ÷

724-   تعیین نیاز به بهبود در حوزه های استراتژیک

725-   عوامل استراتژیک در کسب و کار

726-    تیم استراتژیک

727-   مهارت های تفکر استراتژیک در رهبری

728-   استراتژی های کسب مزیت رقابتی ÷

فصل دوم: تجزیه و تحلیل محیطی

729-   عدم اطمینان محیطی درک شده

730-   ممیزی محیطی

731-   نقاط قوت ÷ی

732-   نقاط ضعف ÷ی

733-   فرصت های ÷

734-   تهدیدات ÷

735-   پویایی رقابت

736-    ویژگی های محیط رقابتی

737-   شناسایی فرصت های بیرونی ÷ی

فصل سوم: برنامه ریزی استراتژیک

738-   رضایت مشتریان از کالاها و خدمات ÷

739-   رسمیت برنامه ریزی استراتژیک

740-   نگرش ها در زمینه فرایند برنامه ریزی استراتژیک

741-   اثربخشی فرایند ایجاد استراتژی

742-   پیامدهای برنامه ریزی استراتژیک

743-   اثربخشی فرایند های توسعه استراتژی

744-   ارزیابی سیستم برنامه ریزی استراتژیک شرکت

745-   استراتژی های پورتر

746-    توافق درباره بیانیه کسب و کار

فصل چهارم: مدیریت خلاقیت و نوآوری

747-   ابتکار و نوآوری شغلی

748-   جو نوآوری

749-   خلاقیت و نوآوری در ÷

750-   جو نوآوری در ÷

751-   مدیریت نوآوری

752-   نوآورانه بودن ÷

753-   تفکر افراد درباره نوآوری

754-   نوآوری و کسب و کار اصلی ÷

755-   بررسی میزان خلاقیت در ÷ کارآفرین

فصل پنجم: کارآفرینی مستقل

756-    ارزیابی برنامه کارآفرینی

757-   آمادگی کارآفرینی

758-   بررسی کارآفرینی

759-   فرهنگ و عوامل اقتصادی و اجتماعی موثر بر کارآفرینی زنان

760-    عوامل خودکامیابی موثر بر کارآفرینی

761-    تعیین ضریب کارآفرینی مربوط به تاسیس شرکت

762-    تست صلاحیت راه اندازی کسب و کار مستقل

763-    آمادگی رهبری کسب و کار مستقل

فصل ششم: رفتارها و مهارت های کارآفرینانه

764-    ظرفیت های کارآفرینانه افراد

765-    مهارت های کارآفرینی

766-    عوامل موثر بر رفتار کارآفرینی

767-    انگیزه کارآفرینی

768-    آگاهی درباره کارآفرینی

769-    مهارت های کارآفرینی

770-   شخصیت کارآفرین

771-   نوآوری، پیش نگری و ریسک پذیری

772-   تست تمایل به مخاطره و ریسک

773-   سنجش نیاز به استقلال

774-   نیمرخ کارآفرینی

فصل هفتم: کارآفرینی ÷ی

775-   رفتار کارآفرینانه در ÷

776-    سنجش میزان بی تفاوتی در کارکنان ÷

777-   نگرش کارکنان به جنبه های مختلف ÷

778-   محیط داخلی ÷ برای کارآفرینی

779-   سنجش مفاهیم کارآفرینانه استیونسون

780-   تشخیص ساختار کارآفرینانه

781-   اثربخشی سیستم های تحقیق و توسعه در ÷ کارآفرین

782-   فرهنگ ÷ی کارآفرینانه

783-   سنجش میزان کنترل اثربخش در سازمان کارآفرینانه

784-   سیستم پاداش در ÷ کارآفرینانه

785-   تشخیص ارتباطات کارآفرینانه

786-    سنجش کارآفرینی درون ÷ی

پژوهشنامه مدیریت 12: مدیریت آموزشی

فصل اول: اثربخشی آموزش و یادگیری

787-   اثربخشی معلم

788-   ارزیابی اثربخشی برنامه های آموزشی

789-   کیفیت جو یادگیری

790-   موانع و تسهیل کننده های انتقال یادگیری

791-   اثربخشی آموزش

792-   یادگیری مبتنی بر وب

793-   طراحی آموزش

794-   حفظ مشتریان خدمات آموزشی

795-   وفاداری به خدمات آموزشی

796-    اثر بخشی آموزش دهنده

797-   مدیریت کیفیت جامع تدارکات آموزشی

798-   الگوهای انطباقی تدریس

799-   اثربخشی معلم

فصل دوم: مدیریت آموزشگاهی

800-   بررسی اهمیت امور قابل تحسین دانش آموزان

801-   دانش آموزان به عنوان عامل تغییر محیطی

802-   برنامه ریزی استراتژیک کیفیت در مدرسه

803-   اقدامات مدیریت مدرسه در زمینه کیفیت

804-   جو مدرسه

805-   استانداردهای ÷ی در مدارس

806-    مهارت های سرپرستی مدیران در مدرسه

807-   فرهنگ یادگیری در مدرسه

808-   نگرش ها درباره مدیریت مدرسه

809-   ارزیابی مدیریت مدارس پیش دبستانی

810-   اهمیت ویژگی های مرتبط با کیفیت مدرسه

811-   استانداردهای مدیران مدرسه

فصل سوم: رفتارشناسی در محیط های آموزشی

812-   سبک رهبری معلم

813-   گزارش اولیاء (یا معلمین) از احساس همدلی/همدردی بچه ها

814-   عوامل ایجاد استرس حرفه ای در معلمین

815-   کانون کنترل معلم

فصل چهارم: استانداردهای حرفه ای معلمان

816-    استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی دانش آموزان

817-   استانداردهای شایستگی معلمان برای ارزیابی آموزشی دانش آموزان

818-   استانداردهای عملکردی برای متقاضیان معلمی

819-   توسعه استانداردهای حرفه ای معلمان جدید

820-   کدهای اخلاقی برای معلمان

821-   استانداردهای حرفه معلمی

822-   استانداردهای معلمان تازه کار

فصل پنجم: مدیریت کتابداری و اطلاع رسانی

823-   دسترسی به خدمات الکترونیکی در کتابخانه ها

824-   کتاب های الکترونیکی در کتابخانه ها

825-   نگرش های کاربرا درباره جریمه ها در کتابخانه

826-    موفقیت سیستم های خودکار کتابخانه

827-   اختیارات مدیر کتابخانه

828-   مهارت های کتابدار

829-   وظایف کتابدتر در زمینه سیستم خودکار کتابخانه

فصل ششم: مدیریت آموزش عالی

830-   نگرش ها درباره دانشگاه مجازی

831-   نگرش در زمینه تصویر دانشگاه آموزش عالی

832-   اهداف آموزشی دانشجویان

833-   نگرش فارغ التحصیلان از آموزش دانشگاه

834-   مدیریت کیفیت جامع در موسسات آموزش عالی

835-   انتظارات کارفرما ها از برنامه های آموزش عالی

836-    انتظارات کارکنان از برنامه های آموزش عالی

837-   انتظارات دانشجویان از برنامه های آموزش عالی

838-   خودارزیابی آمادگی برای ایجاد یک دانشگاه شرکتی

839-   کیفیت در آموزش عالی

840-   نگرش دانشجویان نسبت به تسهیم دانش

841-   نگرش دانشجویان به کسب و کار:: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱/٢۳
نویسنده :  mahmodi

مادسیج پنجره ای به یادگیری نوین….

ورود به شبکه مادسیج

 شبکه آموزشی پژوهشی مادسیجبا هدف  بهبود پیشرفت علمی و دسترسی راحت به اطلاعات برای دانشجویان پا به عرصه فضای مجازی نهاده است. این شبکه تمام آموزش های خود را به صورت  مقالات آموزشی برای کاربران مهیا نموده است. که از قسمت یادگیری الکترونیکی به این آموزش ها می توان دسترسی داشت. در کنار یادگیری الکترونیکی کاربران می توانند از کتابهای الکترونیکی “انتشارات الکترونیکی مادسیج“استفاده کنند، کتاب های الکترونیکی فعلا در رشته های مدیریت، روانشناسی، علوم تربیتی  و همچنین آموزش زبان انگلیسی می باشد که به تعداد این کتب اضافه خواهد شد. در زیر به معرفی تمامی خدمات مادسیج می پردازیم.

 یادگیری الکترونیکی

 آموزش های آنلاین ( کارگاه های آموزشی)  در رابطه با آموزش های ضروری برای دانشجویان می باشد، که در آینده آموزش های تخصصی هم به آن اضافه خواهد شد.

 کتابهای الکترونیکی

کتاب های الکترونیکی به صورت پی دی اف، پاورپوینت، فلش، کتاب صوتی و همچنین کتاب برای موبایل می باشد که فعلا در موضوعات مدیریت، روانشناسی، علوم تربیتی،زبان انگلیسی و کتابهای عمومی می باشد.

 اطلاعات

در این قسمت شما به تمامی اطلاعات مورد نیاز مانند  معرفی پایگاه ها و بانک های اطلاعاتی، معرفی دانشگاه ها ، بانک اساتید دانشگاه ها، همایش ها داخلی و خارجی و فایل های مورد نیاز برای دانلود دسترسی دارید.

 

مقالات isi

 دسترسی به جدیدترین مقالات isi در رشته های مدیریت، روانشناسی و علوم تربیتی از پایگا های معتبر ساینس دایرکت، الزیور، ابسکو، امرالد و…

 پژوهش و تحقیق

 آموزش های لازم در زمینه روش تحقیق، پروپوزال، پایان نامه و همچنین  معرفی و آموزش نرم افزار های پژوهشی و آماری و همچنین دسترسی به  ادبیات پژوهش به صورت آنلاین.

 پرسشنامه

دسترسی به  پرسشنامه ها و ابزارهای پژوهش در رشته های مختلف

 آموزش زبان

از آنجای که  زبان انگلیسی به عنوان یک ابزار کلیدی برای دسترسی به اطلاعات و همچنین ایجاد تعاملات علمی می باشدو از طرف دیگر متاسفانه بیشتر دانشجویان ما در این مورد با مشکل روبه رو هستند در این آیتم  سعی داریم فایل های لازم و آموزش های لازم را ارائه دهیم

 

 

 

از تمامی دانشجویان و همچنین وبلاگ نویسان و مسئولین سایت های علمی برای تعامل دعوت می شود.:: برچسب‌ها:
تاریخ :  ۱۳٩٢/۱/٢۳
نویسنده :  mahmodi
تاریخ :  ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
نویسنده :  mahmodi

دانلود رایگان مقالات مجله اروپایی حقوق بین الملل، شماره 22 (3-1)، سال 2011

برای دانلود به ادامه مطلب مراجعه کنید

 :: برچسب‌ها: مقالات انگلیسی حقوق, مقالات حقوق isi
تاریخ :  ۱۳٩۱/۱٠/۱۳
نویسنده :  mahmodi

دانلود رایگان مقالات مجله اروپایی حقوق بین الملل، شماره 22 (3-1)، سال 2011

برای دانلود  به ادامه مطلب مراجعه کنید

 :: برچسب‌ها: مقالات حقوق isi, مقالات انگلیسی حقوق

  :: mahmodi